ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se uskuteční zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 ve: 
 
Čtvrtek 3. 5. 2018 od 9.00 do 16.00 hod.
 
  • na Základní škole a mateřské škole Na Daliborce, Hořice, Žižkova 866,ředitel Mgr. Jan Sezima, tel. 493 623 109, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., web: www.nadaliborce.cz

  • na Mateřské škole Na Habru, Hořice, Jablonského 1108,ředitelka Mgr. Soňa Lánská, tel. 493 623 389, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., web: www.msnahabru.cz
 
  • na Mateřské škole, Hořice, Husova 2166, ředitelka Bc. Martina Knapová, tel. 493 624 096, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., web: www.ms-husova.cz

  • na Mateřské škole Pod Lipou, Hořice, Pod Lipou 1773, ředitelka Jitka Kočová, tel. 493 623 047, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., web: www.ms-podlipou.cz
Rodiče či jiní zákonní zástupci, kteří přijdou s dětmi k zápisu, si přinesou rodný list dítěte, svůj platný občanský průkaz a vyplněný dokument „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“, který musí být již potvrzený lékařem. Potvrzení lékařem se netýká povinného předškolního vzdělávání. Nepřihlášením dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání v době zápisu a zanedbáním péče o povinné předškolní vzdělávání dítěte se zákonný zástupce dopouští přestupku.  

Kritéria pro přijetí do MŠ:

  1. Děti, které před začátkem školního roku 2018/2019 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu.
  2. Děti s trvalým pobytem v Hořicích, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pro něž není mateřská škola spádová (podle věku od nejstarších po nejmladší).
  3. Děti s trvalým pobytem v Hořicích podle věku od nejstarších po nejmladší.
  4. Děti s trvalým pobytem mimo Hořice podle věku od nejstarších po nejmladší.

 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od 2 let. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy může být kapacita školy.

 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřizovaných městem Hořice. 

 

Povinné předškolní vzdělávání 

Od počátku školního roku (tj. září 2018), který následuje po dni, kdy dítě dosáhne PÁTÉHO roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte (tj. v základní škole), je předškolní vzdělávání povinné .

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. 

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu , v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 


Zobrazení: 658