INFORMACE O ROZMÍSTĚNÍ DĚTÍ DO TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2020-21

Vážení rodiče, 

chtěla bych Vás  informovat o změnách při rozdělování dětí do tříd od tohoto školního roku v souvislosti s odlišným financováním škol od ledna 2020.

Od školního roku 2020/21 se již nemusí třídy mateřských škol naplňovat až do počtu 28 dětí na třídu (vždy se žádal zřizovatel o výjimku z počtu dětí na třídu). Podle školského zákona se třídy naplňují do počtu 24 dětí. 

V naší mateřské škole jsou děti rozmísťovány do tříd podle věku. I. třída (Kuřátka) je pro děti od 3 - 4 let, II. třída (Žabičky) je pro děti od 4 - 5 let a III. třída (Berušky - předškoláci) je pro děti od 5- 6- let a pro děti s odkladem školní docházky. V případě potřeby respektujeme výjimky (např. rozdělení sourozenců, dvojčat apod.).

Pro školní rok 2020/21 je v naší mateřské škole zapsáno 29 "předškoláků". To znamená, že se při naplnění třídy na 24 dětí nevejdou všichni do jedné třídy. Po seřazení dětí podle věku od nejstaršího budou tedy děti narozené od 1. července 2015 chodit do třídy Žabiček (zůstávají v Žabičkách). V této třídě bude pět předškoláků. 

K dalšímu "posunu" dochází ve třídě Kuřátek - děti narozené od 8. 11. 2016 zůstávají v této třídě. 

Seznamy dětí podle rozdělení do tříd budou umístěny ve vstupním prostoru školy na nástěnce od 26. 8. 2020.

Pokud potřebujete konkrétní informace a v případě nejasností voletje 493 627 095 (ředitelka), 493 623 389 (třída Berušek). 

 

 

Děkuji za pochopení, ředitelka školy.

 

 

 

 

Zobrazení: 633