VÝSLEDKY ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Mateřská škola Na Habru, Hořice

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Na Habru, Hořice, rozhodla podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů takto:

Uchazeči pod tímto přiděleným registračním číslem se od školního roku 2021/2022 přijímají k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Na Habru, Hořice.

Pořadové číslo

Registrační číslo

 1.

47/2021/ŘMŠ-2

2.

74/2021/ŘMŠ-2

3.

75/2021/ŘMŠ-2

4.

61/2021/ŘMŠ-2

5.

46/2021/ŘMŠ-2

6.

45/2021/ŘMŠ-2

7.

49/2021/ŘMŠ-2

8.

69/2021/ŘMŠ-2

9.

40/2021/ŘMŠ-2

10.

51/2021/ŘMŠ-2

11.

58/2021/ŘMŠ-2

12.

56/2021/ŘMŠ-2

13.

77/2021/ŘMŠ-2

14.

60/2021/ŘMŠ-2

15.

65/2021/ŘMŠ-2

16.

67/2021/ŘMŠ-2

17.

76/2021/ŘMŠ-2

18.

57/2021/ŘMŠ-2

19.

44/2021/ŘMŠ-2

20.

59/2021/ŘMŠ-2

21.

64/2021/ŘMŠ-2

22.

53 /2021/ŘMŠ-2

23.

55/2021/ŘMŠ-2


Veřejně vyvěšeno: 28. 5. 2021                   Sejmuto:                                          Mgr. Soňa Lánská, ředitelka                                                                                                                                     školy

Zobrazení: 374