VÝSLEDKY PŘIJÍMCÍHO ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Mateřská škola Na Habru, Hořice

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Na Habru, Hořice, rozhodla podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů takto:

Uchazeči pod tímto přiděleným registračním číslem se od školního roku 2022/2023 přijímají k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Na Habru, Hořice.

Pořadové číslo

Registrační číslo

 1.

48/2022/ŘMŠ-2

2.

50/2022/ŘMŠ-2

3.

58/2022/ŘMŠ-2

4.

46/2022/ŘMŠ-2

5.

67/2022/ŘMŠ-2

6.

43/2022/ŘMŠ-2

7.

63/2022/ŘMŠ-2

8.

33/2022/ŘMŠ-2

9.

70/2022/ŘMŠ-2

10.

40/2022/ŘMŠ-2

11.

55/2022/ŘMŠ-2

12.

38/2022/ŘMŠ-2

13.

42/2022/ŘMŠ-2

14.

62/2022/ŘMŠ-2

15.

54/2022/ŘMŠ-2

16.

44/2022/ŘMŠ-2

17.

71/2022/ŘMŠ-2

 

Veřejně vyvěšeno: 27. 5. 2022                 

 

Mgr. Soňa Lánská, ředitelka  školy

Zobrazení: 830