VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Mateřská škola Na Habru, Hořice

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Na Habru, Hořice, rozhodla podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů takto:

Uchazeči pod tímto přiděleným registračním číslem se od školního roku 2024/2025 přijímají k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Na Habru, Hořice.

Pořadové číslo

Registrační číslo

 1.

57/2023/ŘMŠ-2

2.

33/2023/ŘMŠ-2

3.

52/2023/ŘMŠ-2

4.

38/2023/ŘMŠ-2

5.

56/2023/ŘMŠ-2

6.

55/2023/ŘMŠ-2

7.

41/2023/ŘMŠ-2

8.

48/2023/ŘMŠ-2

9.

27/2023/ŘMŠ-2

10.

31/2023/ŘMŠ-2

11.

50/2023/ŘMŠ-2

12.

37/2023/ŘMŠ-2

13.

47/2023/ŘMŠ-2

14.

44/2023/ŘMŠ-2

15.

40/2023/ŘMŠ-2

16.

54/2023/ŘMŠ-2

17.

30/2023/ŘMŠ-2

18

29/2023/ŘMŠ-2

Veřejně vyvěšeno: 30. 5. 2024                                                           Mgr. Soňa Lánská, ředitelka školy

Zobrazení: 155