Poděkování

Ředitelství MŠ děkuje :

- panu Stanislavu Karešovi / i dědečkovi/ za montáž trampolíny a nových dětských průlezek, sestav a domečků na zahradě mateřské školy

- paní Daně Jankové  za pomoc při natírání zahradního nábytku

- manželům Josefi za pomoc při natírání zahradního nábytku a  za věcný dar - hračky pro děti

- panu Pražákovi, Mudruňkovi, Koubkovi a Festovi za demontáž trampolíny, panu Koubkovi, Pourovi a panu Džežora za složení a úklid sítí a plachty do budovy MŠ

- firmě IMPERIAL LOGISTIES, spol.s.r.o. Jičín a manželům Touškovým, Hořice za finanční dar

- panu Josefi, Seidlovi a Koppovi za úklid umělohmotných zahradních cvičeben a domků před sněhem

Zobrazení: 1902