PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ V HOŘICÍCH 2020 A ZÁPIS

Sdělujeme rodičům dětí, že zápis na prázdniny proběhne na všech hořických MŠ ve čtvrtek dne 4. 6. 2020 od 13:00 do 16:00 hodin.

Přednostně budou přijímány děti s trvalým bydlištěm v Hořicích (všechny spádové obvody) a děti zapsané v hořických mateřských školách. Provoz mateřských škol bude během letošních hlavních prázdnin zajištěn následovně:

 

MŠ POD LIPOU:  1. 7. - 10. 7. 2020

ZŠ A MŠ NA DALIBORCE: 13. 7. -  24.7.2020

MŠ NA HABRU: 27. 7. -  7. 8. 2020

MŠ HUSOVA: 10. 8. -  21. 8. 2020

Od 24. 8. - 31. 8. 2020 otevřeny všechny MŠ.

 

Do ostatních MŠ s sebou budete potřebovat kopii evidenčního listu a kopii zmocnění - pověření (zajistěte si u učitelek ve třídách).

 

Zobrazení: 896