Jak dítěti pomoci

PŘÍKLADY POSTUPŮ ZE STRANY RODIČŮ VEDOUCÍ K MINIMALIZACI ADAPTAČNÍCH PROBLÉMŮ:

 • Trénujte odloučení - příležitostná, jakákoliv krátkodobá odloučení umožní dítěti získat jistotu, že se vrátíte.

 • Zprostředkujte kontakt s jinými vrstevníky - využívejte programů pro matky na MD, kde se děti učí soužití ve skupině.

 • Zvyšujte nezávislost dítěte na okolí, proto ho učte:

  • samostatně se svlékat, oblékat,

  • používat WC,

  • obout přezůvky,

  • jíst samo lžíci, vyčistit si zuby,

  • domluvit se jednoduchými větami

  • neprodlužovat dobu loučení, rodiče snáší odloučení někdy hůř než děti

Čím budou víc umět, tím rychleji zvládnou nároky života v kolektivu – a nejen tam!!

 • Používejte stejné rituály – pokud je to možné, voďte dítě do školky vždy ve stejný čas a vyzvedávejte je pokud možno ve stejnou hodinu. Používejte konkrétní údaje o tom, kdy je vyzvednete – po obědě, po spaní – ne jen obecné názvy jako brzy, za chvíli, po práci apod.

 • Rozlučte se krátce - loučení dlouze neprotahujte, někdy totiž loučení představuje větší problém pro rodiče než pro dítě, proto je zbytečně nestresujte. Možná se dozvíte, že když ze  školky po nervy drásající scéně odejdete, vaše plačící dítě se rázem uklidní a  jde si spokojeně hrát.

 • Buďte citliví a trpěliví - vyprávějte si o tom, co dítě ve školce dělalo a co nového se naučilo.

 • Ujistěte dítě, že jej do školky neodkládáte - vysvětlete mu, že jej máte rádi a že nechodí do školky proto, že na ně nemáte čas nebo že s ním nechcete být doma. Každý má svět povinností – vy práci, Vaše dítě školku.

 • Dítě za zvládnutý pobyt ve školce pochvalte a pozitivně ho motivujte - neříkejte doma dítěti, že chápete, jaké to muselo být strašné vydržet takovou dobu bez maminky. Naopak, vyzdvihněte jeho pěkné zážitky, zahrajte si s ním hru, kterou se ve školce naučilo. Informace si však nevynucujte, zvláště v prvních dnech ne.

 • Zúčastňujte se akcí školy.

 • Informujte učitelky o zvláštnostech svých dětí - alergie, jídlo, co nezvládá apod. Realizace adaptačního programu je postavena na spolupráci učitelek s rodiči a předpokládá osobní zaujetí z obou stran. Odměnou za vynaložené úsilí, v tomto pro všechny nelehkém období školního roku, budou spokojené děti a porozumění mezi rodinou a školou.

 • Přibalte mu mazlíčka na spaní - dovolte dítěti, aby si vzalo do školky svého oblíbeného plyšáčka. Jiné osobní potřeby a hračky z domova si děti nosí do MŠ po domluvě rodičů s  učitelkami. Jedná se o hračky, ke kterým mají citové pouto a  často jim výrazně pomáhají urychlit adaptaci na nové prostředí.

 • Do mateřské školy máte kdykoli přístup - pro dítě si můžete chodit až do  třídy, kde mu můžete pomoci při úklidu hraček, či dokončení práce.

 

aneb slovy našich dětí …………

MÁMO, TÁTO…..

 • Neměj strach, když se od tebe odloučím, a nemluv o tom přede mnou

 • Nechej mě samostatně – jíst, oblékat se, pomoz mi až tehdy, je-li to třeba, veď mě k pořádku

 • Do školky chodím za zábavou a hrou, ne za trest

 • Jsem-li nemocný, patřím do postýlky

 • Pomůže mi, když si z domova přinesu plyšového kamaráda

 • Nechávej mě ve školce jen nezbytně nutnou dobu, v práci také nejsi déle, než potřebuješ

 • Při odchodu do třídy se se mnou rozluč srdečně, ale krátce

 • Je-li nějaký problém, upozorni paní učitelku

 • Neklaď na mne nepřiměřené požadavky, ubližuje mi to

 • Máš-li čas a chuť, pobuď se mnou při jakékoli činnosti během dne

 • K navození dobrých vztahů přispívá, najdeš-li si čas a zúčastníš se se mnou aktivit nabízených školkou

 • Seznam mě s novým prostředím, kamarády s dospěláky ve školce

Co byste neměli dělat ...

 • Nenechte se obměkčit - buďte důslední. Když už jednou rozhodnete, že  půjde dítě do školky, nedejte se přemluvit a trvejte na svém.

 • Nestrašte své dítě školkou (počkej, ve školce ti ukážou…).

 • Za problémy s přivykáním je v žádném případě netrestejte.

 • Nepřiznávejte, že je vám také smutno a že se vám stýská. Když zvládnete své emoce vy, dítě je zvládne také. Rodič má být dítěti oporou.

 • Netvrďte dítěti cestou do školky, že jdete na procházku, že je to jen na chvíli, že jdete na nákup, ke kamarádce apod……..

 • Neopakujte dítěti pořád dokola, že má být hodné.

Co by dítě mělo umět … (od 3. roku věku dítěte):

 • obouvat a zouvat bačkory a boty (s tkaničkami pomůže p. učitelka)

 • poznat si své oblečení (vše by mělo být podepsané nebo označené)

 • oblékat a svlékat s dopomocí tričko, kalhoty, ponožky (učitelka připraví, nasměruje, pomůže, ale dítě by se mělo snažit)

 • vydržet sedět při jídle u stolu

 • jíst ovoce a zeleninu (pokud není dítě alergik)

 • samo se najíst lžící

 • pít ze skleničky

 • umývat si ruce mýdlem utírat se do ručníku, používat kohoutek

 • používat záchod (včas si dojít, pleny a nočníčky jsou nepřípustné!)

 • používat kapesník, vysmrkat se

 • zvládat chůzi po schodech

 • komunikovat s dospělým

Zobrazení: 3349