Platby v MŠ

Upozornění pro rodiče.

Pokud chcete sledovat měsíční platby za předškolní vzdělávání a stravné na našich stránkách, je nutno, aby jste se na naše stránky přihlásili - vytvořili účet. Prosím, do uživatelského jména napište jméno dítěte a třídu. Následně vám bude umožněn přístup do třídy vašeho dítěte, kde budete moci shlédnout vždy platby za aktuální měsíc. Prosím, při přihlašování vyplňte všechny požadované údaje, aby nedošlo k záměně rodičů stejného příjmení.
 

V MATEŘSKÉ ŠKOLE SE PLATÍ ŠKOLNÉ (ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ) A STRAVNÉ – OBOJÍ POVINNÉ PLATBY.

 

ŠKOLNÉ

Pro školní rok 2019/20 je měsíčně stanovena úplata ve výši 400,- Kč za dítě

Zákonní zástupci dětí se řídí ustanoveními v Směrnici ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v určeném školním roce. Za dítě v posledním ročníku předškolního vzdělávání před zahájením povinné školní docházky se školné neplatí.

Způsob úhrady:

Platí se společně se stravným – viz níže.

 

STRAVNÉ

Podmínky stravování včetně úplaty řeší Vnitřní řád školní jídelny (zde).

Výše stravného:

V MŠ jsou dvě věkové skupiny:

  1. strávníci do 6 let
    • celodenní strava: 33Kč/den
    • polodenní strava (dítě chodí po obědě domů): 26 Kč/den
  2. strávníci 7 – 10 let (děti s odkladem školní docházky - OŠD)
    • celodenní strava: 36Kč/den
    • polodenní strava (dítě chodí po obědě domů): 28Kč/den

Způsob úhrady:

U nově přijatých dětí je v měsíci září vybrána záloha na stravné ve výši 700,- Kč (OŠD 800,-Kč), která bude zúčtována při ukončení docházky dítěte do MŠ v následném termínu výběru – v září.

Stravné se pak následovně platí v hotovosti u vedoucí ŠJ za předchozí měsíc  vždy nejbližší středu (12: 00 – 15: 45 hod) a čtvrtek (7: 00 – 9: 45 hod) před 15. dnem v měsíci (není-li uvedeno jinak)..

Zákonní zástupci, kteří se rozhodli pro platbu prostřednictvím internetového bankovnictví a mají přidělený kód dítěte, mohou stanovenou výši platby pro daný měsíc zaplatit tak, aby platba byla připsána na účet MŠ nejpozději třetí středu v měsíci. Kód přiděluje vedoucí školní jídelny.

Jestliže zákonný zástupce opakovaně (2 po sobě jdoucí úhrady) neuhradí úplatu za vzdělávání a stravné a nedohodne se s ředitelkou na jiném termínu splatnosti, může ředitelka školy po předchozím písemném upozornění zákonnému zástupci, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb., § 35 odst. 1 d.

Omlouvání a odhlašování dítěte:

Zákonný zástupce dítěte odhlašuje  dítě z docházky do MŠ a tudíž i ze stravování v den, který předchází nepřítomnosti dítěte v MŠ, do 12:30 hod. Pokud tak z jakéhokoliv důvodu nemohl učinit, může si pouze v první den nepřítomnosti dítěte v mateřské škole vyzvednout oběd do jídlonosiče v kuchyni MŠ od 11:15 do 11:30 hod. Také přihlašování dítěte k docházce do MŠ a zároveň i ke stravování je nutno provést též den předem do 12:30 hod. Přihlašování i odhlašování je možno provést osobně nebo telefonicky nebo emailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Zobrazení: 6741