FILOZOFIE ŠKOLY

Filozofie naší školky stojí na přesvědčení, že děti pro to, aby se mohly učit, potřebují mít k nám především vztah. Nezajímá je tolik, jací jsme odborníci – „předavači informací“. Ale jací jsme jako lidé, jestli je budeme mít rádi, jestli s nimi budeme mluvit a sdílet v porozumění společný čas. A jestli to bude pro ně užitečné. Děti u nás necháváme objevovat svět, dělat to, co je baví, prožívat vztahy. My jsme profesionálními průvodci.

Jednou větou:

„MY TĚ MÁME RÁDI A RESPEKTUJEME TĚ. NABÍZÍME TI, ABY SES UČIL UŽITEČNÉ VĚCI“.

Další důležitou věcí pro učení je u nás vytvoření bezpečného prostředí. To znamená, že v naší školce se dodržují pravidla. Pravidla, která dodržují všichni! Indiáni z Habru. Je to pro to, aby nám spolu bylo dobře. Potřebujeme pravidla, abychom věděli, co a jak platí. Jsou klíčovým principem pro zdravé fungování skupiny. Když jsou nastaveny opěrné body, limity, pravidla ….., teprve pak může přijít svoboda a možnost výběru. Pak se děti cítí bezpečně, nemají zbytečně strach a mohou se začít učit!

Naše základní pravidla

  • RESPEKT = nedělej druhému, co nechceš, aby dělal tobě.

  • KDYŽ JEDEN MLUVÍ, OSTATNÍ NASLOUCHAJÍ = když budeme mluvit najednou, tak se neuslyšíme a nedomluvíme.

  • NEJDŘÍVE SAMI = zkus nejdřív vyřešit konflikt sám nebo popros kamaráda. Za učitelkou přijď, když si nevíš rady.

  • SLUNÍČKO JE LEPŠÍ NEŽ MRAK = můžeme být sluníčko, ale někdy jsme jako mrak. Ale sluníčko je lepší (lépe se žije, když jsme v pohodě, radostní).

  • NÁČELNÍK ROZHODUJE = poslední slovo má náčelník (= hodná a laskavá učitelka, která se opírá o pravidla) a ne dítě. Ale i učitelka se může někdy mýlit a udělat chybu, protože v životě to tak prostě je, je pestrobarevný.

Zobrazení: 3930