Personální zajištění

V mateřské škole pracuje sedm pedagogických pracovnic. Všichni pedagogové mají předepsanou odbornou pedagogickou kvalifikovanost, jedna učitelka má bakalářské studium speciální pedagogiky, dvě učitelky mají ukončené dálkové dvouleté rozšiřující studium speciální pedagogiky. Ředitelka má magisterské vzdělání ve speciální pedagogice.

Rozdělení učitelek do tříd ve školním roce 2021 - 2022

1. třída, Kuřátka učitelka Helena Folprechtová
  učitelka Radka Žďárská, DiS
     
2. třída, Žabičky učitelka Zdenka Živcová
  ředitelka Mgr. Soňa Lánská
   asistentka pedagoga  Sabina Kyralová 
3. třída, Berušky učitelka Ludmila Draštíková
  učitelka Bc. Zuzana Hátlová

Provozní zaměstnanci:

V mateřské škole pracuje pět nepedagogických pracovnic.

školnice: Ješinová Hana
uklizečka: Fleglová Zdeňka
vedoucí školní jídelny: Nekvapilová Jaroslava
kuchařka: Tvrďochová Dáša
kuchařka: Dostálová Andrea
Zobrazení: 4735