Personální zajištění

V mateřské škole pracuje šest pedagogických pracovnic. Všichni pedagogové mají předepsanou odbornou pedagogickou kvalifikovanost, dvě učitelky mají ukončené dálkové dvouleté rozšiřující studium speciální pedagogiky. Ředitelka má magisterské vzdělání ve speciální pedagogice.

Rozdělení učitelek do tříd ve školním roce 2019-2020

1. třída, Kuřátka učitelka Bc. Zuzana Hátlová
  učitelka Ludmila Draštíková
     
2. třída, Žabičky učitelka Helena Folprechtová
  učitelka Radka Žďárská, DiS
     
3. třída, Berušky ředitelka Mgr. Soňa Lánská
  učitelka Zdenka Živcová

Provozní zaměstnanci:

V mateřské škole pracuje pět nepedagogických pracovnic.

školnice: Ješinová Hana
uklizečka: Fleglová Zdeňka
vedoucí školní jídelny: Nekvapilová Jaroslava
kuchařka: Tvrďochová Dáša
kuchařka: Dostálová Andrea
Zobrazení: 4071