Personální zajištění

V mateřské škole pracuje šest pedagogických pracovnic. Všichni pedagogové mají předepsanou odbornou pedagogickou kvalifikovanost, dvě učitelky mají ukončené dálkové dvouleté rozšiřující studium speciální pedagogiky. Ředitelka má magisterské vzdělání ve speciální pedagogice.

Rozdělení učitelek do tříd ve školním roce 2017-2018

1. třída, Kuřátka ředitelka Mgr. Soňa Lánská
  učitelka Zdenka Živcová
  chůva, učitelka  Ludmila Draštíková
2. třída, Žabičky učitelka Lenka Pourová
  učitelka Alena Šrámová
     
3. třída, Berušky ředitelka Helena Folprechtová
  učitelka Radka Žďárská, DiS.

Provozní zaměstnanci:

V mateřské škole pracuje pět nepedagogických pracovnic.

školnice: Ješinová Hana
uklizečka: Fleglová Zdeňka
vedoucí školní jídelny: Nekvapilová Jaroslava
kuchařka: Tvrďochová Dáša
kuchařka: Dostálová Andrea
Zobrazení: 1984