Personální zajištění

V mateřské škole pracuje deset pedagogických pracovnic. Všichni pedagogové mají předepsanou odbornou pedagogickou kvalifikovanost, jedna učitelka má bakalářské studium speciální pedagogiky, dvě učitelky mají titul diplomovaný specialista, jedna učitelka má dálkové dvouleté rozšiřující studium speciální pedagogiky. Ředitelka má magisterské vzdělání ve speciální pedagogice.

Rozdělení učitelek do tříd ve školním roce 2023 - 2024

1. třída, Kuřátka učitelka Zdenka Živcová
  ředitelka Mgr. Soňa Lánská
  učitelka  Alena Šrámová
   aistentka pedagoga  Petra Habichová
2. třída, Žabičky učitelka Bc. Zuzana Hátlová
  učitelka DiS. Veronika Trutnovská
   asistentka pedagoga  Martina Čistecká
3. třída, Berušky učitelka DiS. Radka Žďárská
  učitelka Olga Zatloukalová
  asistentka pedagoga Jaroslava Nekvapilová

Provozní zaměstnanci:

V mateřské škole pracuje pět nepedagogických pracovnic.

školnice: Ješinová Hana
uklizečka: Fleglová Zdeňka
vedoucí školní jídelny: Nekvapilová Jaroslava
kuchařka: Tvrďochová Dáša
kuchařka: Dostálová Andrea
Zobrazení: 7547