JAKÉ JE TO U NÁS

Hráli jste si rádi jako malé děti na indiány? Bavilo vás to a vzpomínáte na indiánské výpravy rádi? Celá naše školka je indiánská. Hra na indiány je nesmrtelná, líbí se úplně všem dětem. Malí Vinetouové a Rybany u nás projdou indiánskou stezkou množstvím her, úkolů a prožitků, při kterých se učí poznávat sami sebe i druhé a vše kolem nás. Děti se učí chápat, že vždy je víc toho, co nás spojuje. Učíme děti vzájemnému respektu, úctě k přírodě, věcem i lidem.

Při učení využíváme prvků z programu „Začít spolu“. Tento program vychází z osobnostně rozvíjejícího modelu učení (místo direktivního a manipulativního) a v České republice se začal realizovat v roce 1994.

Program dětem poskytuje:

  • dostatek času na prozkoumávání prostředí

  • příležitost se učit mnoha způsoby – vařením, kreslením, malováním, zpěvem a tancem, diskusemi, stavěním, dramatickými hrami, činnostmi venku, prohlížením knih a časopisů, prací se dřevem, papírem, písmeny, pískem a vodou, pozorováním, pokusy a objevy

  • příležitost učit se způsobem, který vyhovuje individuálnímu stylu každého dítěte, ať již jde o rychlost, délku učení, podíl aktivity a pasivity při učení; děti se učí činnostmi, hrou, poslechem, pozorováním, nápodobou, vlastním pokusem a omylem, metodou přirozených následků; umožňuje dopouštět se chyb a napravovat je, řešit konflikty

  • příležitost vybírat si, kterých činností se chtějí účastnit

  • místo, kde si mohou vystavovat svoje práce

  • ocenění a pozitivní hodnocení osobní aktivity dítěte.

Jednou z podmínek při uplatňování programu Začít spolu je tzv. podnětné prostředí. To znamená, že ve třídách jsou vytvořeny koutky – centra aktivit. U nás ve školce jsou centra v každé třídě jinak řešena a vybavena (centrum: domácnost, výtvarka – ateliér, dílna, knihy a písmenka, dramatika a hudebka, pokusy a objevy, kostky, voda – písek, manipulační a stolní hry) a z prostorových nebo technických důvodů nejsou vždy úplně všechna zastoupena. Centra umožňují práci jednotlivců i skupině. Děti si tak mohou vybrat činnost, která je jim blízká, kterou mají rády, mají pro ni vrozené schopnosti a dovednosti. Přirozeně se dělí na skupinky a mohou spolu při činnostech lépe komunikovat, řešit problémy, rozhodovat se, procvičovat si vyjadřovací schopnosti, učit se chápat a akceptovat rozdíly mezi sebou. Jsou vedeny ke spolupráci a samostatnosti. Centra jsou vybavena množstvím kvalitních pomůcek, které si děti samy připravují i uklízí. V dílně je např. opravdové nářadí, v domácnosti se opravdu vaří. Takové prostředí děti motivuje a podněcuje k tomu, aby si hrály a pracovaly podle svých přání, představ a vlastního výběru.

Tímto prostředím a vytvořenou nabídkou činností dochází k respektování Gardnerovy teorii mnohočetných inteligencí.

Jinak vypadá práce v centrech u nejmenších dětí a jinak u nejstarších. Děti v centrech mohou pracovat podle svých přání během celého dne. Nepřímo řízená samostatná činnost (pedagogem připravená nabídka) probíhá nejčastěji po svačině do doby pobytu venku.

Zobrazení: 4414