Organizace provozu

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Provoz mateřské školy je od 6: 00 – 16:00 hodin.

Rodiče ráno přivádějí děti do MŠ nejpozději do 8:00 hod, a o příchodech mimo tento čas, předem informují učitelky. Mateřská škola se uzamyká v 8:00, rodiče přicházející s dětmi po této době využívají ke vstupu do MŠ zvonek umístěný u hlavních dveří. Podmínky a opatření k zajištění bezpečnosti jsou předmětem Školního řádu a Minimálního standardu bezpečnosti školy.

Pro rodiče, kteří si vyzvedávají děti po obědě, se otvírá škola od 12:00 – 12:30 hod a odpoledne je MŠ otevřena od 14:15 hod.

MŠ se uzavírá v době hlavních prázdnin po dohodě se zřizovatelem.

PROSÍME – CHOĎTE VČAS!

Někomu se tato prosba může zdát banální, ale není tomu tak – podívejme se na to dětskýma očima.

Když si ráno dítě nepohraje s ostatními, jak je zvyklé, není „ve své kůži“, nezačne mu hezky celý den.  Pojďme dopřát ranní pohodu všem dětem i těm, které už si ji ve školce od rána užívají  - bez odbíhání paní učitelky, otvírání a zavírání dveří, bez rušení jejich pozornosti a zaujetí. Od 8:30 většinou začínají řízené nebo skupinové činnosti (nejčastěji komunitní kruh, cvičení, ale i práce v koutcích, centrech), kdy se pedagog věnuje dětem. Těm se ostatně věnuje nepřetržitě - neustále má na zřeteli, kde jsou, co dělají, jak se chovají. Čas na ranní výměnu informací o dítěti s rodičem se opožděným předáním značně omezí, předání není dostatečné.

Co nám na pozdním příchodu vadí:

 • Ztěžuje úklid a ohrožuje vaši bezpečnosti: např. uklouznutí po mokrých podlahách a schodišti
 • Narušuje se rozběhnutá činnost dětí: pozdním příchodem se vašemu dítěti omezí možnost volby činnosti a plynulé zapojení se do již nabízených a započatých aktivit.  Ostatní děti jsou „vytrženy“ a jejich pozornost a zájem je kolikrát pryč. Víte sami, jaké to je, když si něco naplánujete a někdo vás vyruší……co jsem to vlastně chtěl?.......
 • Omezuje podmínky pro vývoj dítěte: i včasným příchodem má dítě nastaveny co nejlepší podmínky pro vývoj. Dítě se učí vším, co dělá, a po celou dobu, kdy je u nás  - i ráno při spontánní hře. Je to stejné, jako když nevidíte film od začátku - nevíte pořádně o co jde….

Učme děti od začátku ne hned velkým vlastnostem, ale malým ctnostem. A k těm včasný příchod patří. Prosím informujte nás, o plánovaných pozdějších příchodech alespoň den předem. Pokud máte problém s ranním vstáváním, oblékáním atd. můžeme si o tom společně pohovořit a najít možnosti řešení. Naše vzájemná komunikace pomůže nejvíc samotným dětem – ve školce pak budou už od rána spokojené.

 

POSTUP PŘI OPAKOVANÉM POZDNÍM VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE JE UVEDEN VE ŠKOLNÍM ŘÁDU MATEŘSKÉ ŠKOLY.

 

OMLOUVÁNÍ A NAHLÁŠOVÁNÍ DĚTÍ

Povinností rodičů či zákonných zástupců dítěte je oznámit MŠ předem známou nepřítomnost dítěte nejpozději do 12,30 hod dne před předpokládanou nepřítomností. Není-li nepřítomnost dítěte předem známa, omluví dítě jeho zákonný zástupce MŠ neprodleně po zjištění této skutečnosti.

Při omluvě uvede důvod nepřítomnosti a její předpokládanou dobu.

Po nepřítomnosti je nutné den předem do 12:30 dítě opět nahlásit k docházce.

V praxi to znamená dvě možnosti:

 1. odhlášení dítěte na dobu určitou – např. do středy a v tomto případě je na čtvrtek automaticky přihlášeno
 2. na dobu neurčitou, do odvolání – dítě bude automaticky na další den odhlašováno a den před nástupem musí rodič dítě k docházce přihlásit.

 

REŽIM DNE

- je flexibilní, uvedené časy jsou orientační a mohou být přizpůsobeny potřebám dětí, provozu MŠ, počasí, po celý den je samoobslužný pitný režim

6:00 – 8:15

otevření mateřské školy

děti se scházejí ve III. třídě (Berušek)

7,15 - děti se rozcházejí do svých tříd (Kuřátek a Žabiček)

převažují spontánní hry a činnosti dětí podle jejich volby a výběru ve třídách

podle potřeby individuální práce, řízené činnosti

8:15 – 9:30

pokračování ve spontánních hrách

pohybové aktivity – řízené, spontánní

společné přivítání dne v komunitním kruhu – řízená činnost

hygiena, dopolední stolování - svačina

skupinové činnosti nabízené učitelkou (nepřímo řízené samostatné činnosti – pedagogem nabízená nabídka, činnosti v centrech a koutcích

zhodnocení činností a výběr námětů pro další činnosti

příprava na pobyt venku

9:30 – 11:30

odchod na pobyt venku (v letních měsících i dříve)

pokud není vhodné počasí – pohybové a náhradní aktivity v MŠ

11:30 – 14:15

hygiena, oběd

příprava na odpočinek

čas relaxace a odpočinku, klidové činnosti

individuální práce s dětmi

14:15 – 15:00

odpolední stolování - svačina

samostatné (spontánní a skupinové) herní a pohybové aktivity dětí

podle potřeby individuální práce, řízené činnosti

15,00 – 16,00

soustředění dětí ve III. třídě či na zahradě – spontánní hra

individuální práce

postupné odcházení domů

 

Co děti do MŠ potřebují

 • umělohmotný kelímek, kartáček a pastu na zuby – vše označené
 • 1 malý hrneček s obrázkem (podepsaný) na pitný režim
 • označené pyžamko nebo noční košilku na odpočinek
 • pohodlné oblečení do třídy, které si děti samy poznají, pokud ne, nutno opět označit
 • tepláky a starší boty pro pobyt na zahradě MŠ či vycházky
 • pláštěnku (ne deštník) a vhodné boty - chodíme ven i když prší
 • náhradní spodní prádlo a oblečení (pro případ nezvládnutí hygienických potřeb, polití …..)
 • přezůvky do třídy (ne pantofle) - prosíme opět o označení
 • na začátku školního roku balení papírových kapesníků a toaletního papíru

Co děti do MŠ nepotřebují

 • prstýnky, přívěsky či řetízky – kvůli bezpečnosti i ztrátám nebo poškození, jinak dle zvážení rodičů
 • žvýkačky
 • různé drobné či ostré předměty
 • bonbony, sladkosti - pouze v případě svátků či narozenin nebo po dohodě s učitelkami. Prosíme rodiče o zakoupení měkkých bonbonů a jejich předání učitelkám ve třídě.
Zobrazení: 6442