VÝSLEDKY ZÁPISU NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Na Habru, Hořice, rozhodla podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů takto:

Uchazeči pod tímto přiděleným registračním číslem se od školního roku 2020/2021 přijímají k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Na Habru, Hořice.

Pořadové číslo

Registrační číslo

 1.

42/2020/ŘMŠ-2

2.

21/2020/ŘMŠ-2

3.

44/2020/ŘMŠ-2

4.

33/2020/ŘMŠ-2

5.

45/2020/ŘMŠ-2

6.

27/2020/ŘMŠ-2

7.

36/2020/ŘMŠ-2

8.

23/2020/ŘMŠ-2

9.

25/2020/ŘMŠ-2

10.

31/2020/ŘMŠ-2

11.

29/2020/ŘMŠ-2

12.

35/2020/ŘMŠ-2

13.

39/2020/ŘMŠ-2

14.

40/2020/ŘMŠ-2

15.

37/2020/ŘMŠ-2

16.

28/2020/ŘMŠ-2

17.

22/2020/ŘMŠ-2

18.

34/2020/ŘMŠ-2

Veřejně vyvěšeno: 25. 5. 2020                                                                                                  Mgr. Soňa Lánská,

Sejmuto:                                                                                                                                           ředitelka školy

Zobrazení: 763