ZÁPIS NA PRÁZDNINY 2021

Sdělujeme rodičům dětí, že zápis na prázdniny proběhne na všech hořických MŠ ve čtvrtek dne 3.6.2021 od 13.00 do 16.00 hodin. Přednostně budou přijímány děti s trvalým bydlištěm v Hořicích (všechny spádové obvody) a děti zapsané v hořických mateřských školách.

Přihlášku budete vyplňovat na místě, z kmenových MŠ přineste s sebou kopie evidenčního listu a pověření k vyzvedávání dítěte. 

Zobrazení: 242