Informace k provozu školy od 7. 2. 2022

Vážení rodiče, 

vzhledem k situaci, která nastala s uvedením karantény pro některé děti, prosím o zvýšené dodržování bezpečnostních pravidel. Zvažte, zda je nutné tento týden přihásit děti do školy. 

Ředitelkou školy byly poslány na KHS HK tabulky s kontakty na zákonné zástupce dětí, které se setkaly s rizikovým kontaktem ve škole, a dál budete informováni KHS HK. 

Informace pro zákonné zástupce dítěte, které přišlo do rizikového kontaktu s osobou s laboratorně potvrzeným onemocněním Covid 19:

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
se sídlem v Hradci Králové
Sídlo: Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, poštovní přihrádka 9, 501 01 Hradec Králové
tel: 495 058 111, fax: 495 058 502, e-podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., IDDS: dm5ai4r, www.khshk.cz
 
Informace pro zákonné zástupce dítěte, které přišlo do kontaktu s osobou s laboratorně potvrzeným onemocněním COVID-19
 
V průběhu docházky do školy/školského zařízení přišlo Vaše dítě do rizikového kontaktu s osobou, která má laboratorně potvrzenou diagnózu onemocnění COVID-19.
O uvedené skutečnosti budete informováni automaticky zaslanou SMS. Následně můžete být vyzváni k vyplnění formuláře sebetrasovaní na https://trasovani.mzcr.cz/rizikovy (kód a PIN zaslaný na školou uvedené telefonní číslo je platný 6 hodin). V uvedeném případě sebetrasovací formulář vyplňte.
 
V rámci ochrany veřejného zdraví je nezbytné bezprostředně zajistit karanténu Vašeho dítěte, omezit jeho styk s ostatními osobami a kontaktovat ošetřujícího lékaře Vašeho dítěte s informací o nařízené karanténě a konzultace zdravotního stavu a případné preventivní léčby.
 
Karanténa je nařizována v minimální délce 5 dnů od data posledního rizikového kontaktu s osobou, u níž byla prokázána nákaza koronavirem.
• Karanténa se ukončí, v případě absence klinických příznaků onemocnění COVID-19, nejdříve po 5 dnech ode dne zahájení karantény, je však nezbytné i nadále sledovat zdravotní stav Vašeho dítěte a je doporučeno nosit respirátor min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu, a to následujících 5 dní od ukončení karantény.
• V případě projevu příznaků onemocnění covid-19 v průběhu 10 dní od posledního kontaktu s potvrzeným případem onemocnění covid-19 je nezbytné kontaktovat ošetřujícího lékaře za účelem provedení RT-PCR testu. V případě pozitivity testu se pak nařizuje domácí izolace v délce (minimálně) 5 dnů ode dne odběru (provedeného RT-PCR testu). RT-PCR test je hrazen zdravotní pojišťovnou (za předpokladu, že má dítě zdravotní pojištění v České republice).
 
Oznámení výsledku testů
Formou SMS zaslanou konkrétní laboratoří.
 
Po celou dobu karantény:
- je Vaše dítě povinno podrobit se karanténě, zdržovat se pouze v místě nahlášeného trávení karantény a omezit styk s ostatními osobami;
- je nezbytné vykonávat činnosti tak, aby se riziko šíření infekčního onemocnění minimalizovalo, zejména přísně dodržovat pravidla osobní hygieny, především používat výhradně papírové kapesníky na jedno použití, vyhnout se v mezích možností těsnému osobnímu kontaktu s ostatními osobami;
- je nezbytné sledovat zdravotní stav dítěte a v případě jakékoli změny, zejména kašle, zvýšené teploty, dušnosti, bolesti svalů, kloubů, zažívacích obtížích, ztráty chuti a čichu, distanční formou (tj. telefonicky/e-mailem apod.) kontaktovat pediatra;
- je důležité dodržovat základní hygienická pravidla, provádět časté mytí rukou mýdlem a vodou, příp. používat dezinfekční prostředek na bázi min. 70% alkoholu nebo dezinfekční prostředek s virucidním účinkem (tj. účinný i na viry) dle návodu na etiketě výrobku;
- se doporučuje provádět průběžně ochrannou dezinfekci v domácnosti dezinfekčními prostředky s plně virucidním účinkem, a to dle návodu na etiketě výrobku;
- informovat o nařízené karanténě zdravotnické pracovníky (při veškerých nezbytných lékařských ošetřeních, při přijetí do lůžkových zdravotnických zařízení apod).
 
Karanténa ve vztahu k ostatním osobám ve společné domácnosti (rodiče, prarodiče a další)
Na osoby žijící ve společné domácnosti s dítětem či jinou osobou, které je nařízena karanténa, se povinnost karantény nevztahuje.
 
Nezbytné je však sledovat svůj zdravotní stav a v případě klinických příznaků daného onemocnění (teplota, zimnice, kašel, rýma, bolest kloubů, svalů, ztráta čichu či chuti, zažívací problémy atd.) kontaktovat ošetřujícího praktického lékaře.
 
Shora uvedené postupy je nezbytné začít bezodkladně dodržovat.
Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci jsou uvedeny na webových stránkách Státního zdravotního ústavu (SZÚ Praha):
Základní osobní údaje Vašeho dítěte (jméno, příjmení, datum narození a adresa trvalého bydliště) byly předány KHS Královéhradeckého kraje za účelem evidence rizikových kontaktů.
Děkujeme Vám tímto za spolupráci a dodržování nezbytných opatření s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění na další vnímavé osoby!
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

Pro případné dotazy využívejte zásadně trvale sledovaný e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Děkujeme za pochopení a vstřícný přístup, kolektiv školy. 

Zobrazení: 835