VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - ZÁPIS CIZINCŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/23

Mateřská škola Na Habru, Hořice

Zápis cizinců

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Na Habru, Hořice, rozhodla podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů takto:

Uchazeči pod tímto přiděleným registračním číslem se od školního roku 2022/2023 přijímají k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Na Habru, Hořice.

Pořadové číslo

Registrační číslo

 1.

107/2022/ŘMŠ-2

2.

106/2022/ŘMŠ-2

3.

103/2022/ŘMŠ-2

Veřejně vyvěšeno: 27. 6. 2022                   Sejmuto:                                          Mgr. Soňa Lánská, ředitelka                                                                                                                                     školy

 

Zobrazení: 692