VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Mateřská škola Na Habru, Hořice

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Na Habru, Hořice, rozhodla podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů takto:

Uchazeči pod tímto přiděleným registračním číslem se od školního roku 2023/2024 přijímají k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Na Habru, Hořice.

Pořadové číslo

Registrační číslo

 1.

45/2023/ŘMŠ-2

2.

38/2023/ŘMŠ-2

3.

30/2023/ŘMŠ-2

4.

26/2023/ŘMŠ-2

5.

28/2023/ŘMŠ-2

6.

29/2023/ŘMŠ-2

7.

34/2023/ŘMŠ-2

8.

39/2023/ŘMŠ-2

9.

27/2023/ŘMŠ-2

10.

31/2023/ŘMŠ-2

11.

52/2023/ŘMŠ-2

12.

25/2023/ŘMŠ-2

13.

55/2023/ŘMŠ-2

14.

64/2023/ŘMŠ-2

15.

65/2023/ŘMŠ-2

16.

61/2023/ŘMŠ-2

17.

63/2023/ŘMŠ-2

18

62/2023/ŘMŠ-2

Veřejně vyvěšeno: 1. 6. 2023                   Sejmuto:                                           Mgr. Soňa Lánská, ředitelka                                                                                                                                   školy

Zobrazení: 669