PRÁZDNINOVÝ PROVOZ A ZÁPIS NA PRÁZDNINY 2024

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ 2024 A ZÁPIS NA PRÁZDNINY

Sdělujeme rodičům dětí, že zápis na prázdniny proběhne na všech hořických MŠ v úterý dne 11. 6. 2024 od 13.00 do 17.00 hodin.

K zápisu přineste kopii evidenčního listu z kmenové MŠ a pověření k vyzvedávání dítěte. 

Provoz mateřských škol bude během letošních hlavních prázdnin zajištěn následovně:

1.7. - 12.7. MŠ Husova

15.7. -  26.7. ZŠ a MŠ Na Daliborce

29.7. - 9.8. MŠ Na Habru

12.8. - 23.8. MŠ Pod Lipou

26.8.-30.8.  všechny MŠ 

Zobrazení: 320